Privacy verklaring

Vicson bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Vicson worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Vicson voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Internetsites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring
Vicson behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan: Vicson gevestigd Singel 136a, 1015AG, Amsterdam.